Cooperatives Mondragón

2012-11-16 19:54

La Corporació Mondragón és el grup cooperatiu més gran del món. Hi treballen 83.000 persones, la meitat a Euskadi, i més del 80% dels treballadors de les cooperatives en són socis, és a dir que els treballadors en són alhora els propietaris.