El consumidor sostenible

 • Compra productes autòctons  per afavorir l'economia i la cultura de l'illa i evitar l'ús massiu de transports.

 • Compra productes poc envasats o amb materials  reciclables  com cartró, paper, vidre i els porta a reciclar un cop usats.

 • Compra productes biològics o de conreu ecològic en els quals no s'han fet servir productes químics o nocius per a la salut dels homes, dones i la terra.

 • Coneix el Comerç Just.

 • Cerca el baix consum a l'hora de comprar electrodomèstics, bombetes o altres estris.
 
 • Dóna suport al petit comerç per tal de diversificar la distribució salarial i l'oferta.
 
 • Coneix l'ètica de les marques i actua en conseqüència.

 • Compra productes de temporada per evitar transport excessiu i els contaminants de la producció d'hivernacle.

 • Rebutja bosses innecessàries.

 • Compra productes amb materials reciclats com paper higiènic,  botelles de vidre, etc.

 • Controla conscientment l'ús de l'aigua i de les energies domèstiques: electricitat, gas...i intenta consumir energies renovables com la solar.

 • Va reduint la ingesta de calories animals per dia...per motius de salut, per evitar la ramaderia intensiva que converteix els animals en màquines i per permetre la regeneració de la terra ( per a produir una caloria de carn s'han d'utilitzar deu calories de gra).

 • I...si té la possibilitat, produeix els seus propis aliments i productes i/o fa servir mitjans d'intercanvi!

Font: La Guia de Mallorca Sostenible. Col·lecció Les Guies de sostenibilitat. Editat per TODO SOSTENIBLE.2001.