Què ens diuen les etiquetes?

 

 

Índex d'etiquetes ecològiques. En l'actualitat recull 432 ecoetiquetes en 246 països i sectors industrials

www.ecolabelindex.com/ecolabels/