La bioconstrucció és una forma de construir econòmica, ecològica i on es prioritza el benestar personal de tots nosaltres i el nostre entorn. A continuació, vos oferim un llistat d'empreses dedicades a la provisió de materials per aquest tipus de construcció.

Bioconstrucció

Artifex Balear és una associació sense ànim de lucre creada en 2002, i declarada d'utilitat pública des de 2008. Dedicada a la recuperació i innovació dels oficis i arts de la construcció, la permacultura i la tecnologia apropiada. Ofereix cursos de formació contínua i organitzem trobades locals i...
És una empresa amb una gran varietat de materials de Bioconstrucció: maons de pedra cuita, fusta, pedra, calç hidràulica, calç greix, guix, argila, fibres naturals, vermiculita, tèrmit, pintures al silicat, a l'estil decalç i de dispersió, fang cuit, etc. Adreça: C/ Can Mas, 4. Pla de Na...
Més Que Pedra és un grup interdisciplinar format per professionals de l’arqueologia, l’arquitectura, l’educació, la geologia, la comunicació audiovisual i la construcció en pedra seca. Treballen per sumar esforços en la promoció de la pedra en sec i en l’impuls de noves estratègies...
Naturllar ofereix materials ecològics, naturals i de baix consum energètic: aïllaments, elements estructurals, àrids, calç i morters, entre altres. Adreça: Camí de Son Talent s / n. Manacor. Telèfon: 971 845 963 Web: www.naturllar.com