Cap a un nou forum cooperatiu

2012-11-20 18:25

Cap a un "Fòrum de pensament i debat cooperatiu"?

 

Durant aquest any, amb motiu de la declaració de l'Assemblea General de Nacions Unides, de 2012 com a any internacional de les cooperatives, s'han celebrat al llarg i ample del planeta multitud d'activitats commemoratives. Sens dubte, tot un reconeixement  a la realitat i perspectives del moviment cooperatiu internacional en les seves múltiples dimensions.

No obstant això, hem constatat un any més el curiós fenomen cíclic del "redescobriment" per part de diferents moviments socials i sectors progressistes, de la idea cooperativa com una idea de futur. Sembla que encara moltíssima gent implicada en la recerca d'alternatives a l'actual model econòmic, no s'ha assabentat de que aviat les cooperatives seran bicentenàries. Que ja fa molt temps que van existir col·lectius que no van voler esperar les promeses de revolucions futures i es van implicar en l'aquí i l'ara.

Crida llavors l'atenció el fet que, per aquestes latituds, els nous moviments de contestació no mirin les realitats existents i cerquin  noves fórmules cooperatives. Ens preguntem per què passa. Es tracta d'ignorància de les realitzacions existents o de menyspreu cap allò que aquestes han significat fins ara?

Com a exemple d'aquest distanciament entre el reconeixement de la realitat cooperativa i "les noves inquietuds", en el transcurs de les últimes setmanes hem assistit a dos actes il·lustratius celebrats a Palma. D'una banda, hem escoltat el professor i analista Carlos Taibo, en el DM, sobrevolant la idea del cooperativisme integral i triant com a model de referent cooperatiu les breus experiències autogestionàries al front d'Aragó durant la Guerra Civil (!). D'altra banda, hem assistit al típic acte encotillat de celebració del dia del cooperativisme, on s'han sentit paraules de satisfacció per "lo bé que ha escoltat el president Bauzá" als representants del moviment cooperatiu (quan és evident que a l'actual Govern Balear, les cooperatives li importen el famós rave).

Així que d'una banda núvols i contes i, per l'altra, formalismes i servilismes.

Arribats aquí, la pregunta és: Es pot crear un pont? O dit d'una altra manera: podrà el moviment cooperatiu recuperar l'esperit creatiu, generós i solidari de les cooperatives del "Novecento" més enllà de les submissions que suposen  l'actual joc dins del mercat, dins del sistema, i per això "relligar" amb la "contestació"? I, hi haurà qui entengui des dels nous moviments, el valor que suposen multitud de les experiències ja consolidades, més enllà de referències idealitzades?

Ens agradaria que així fos  i creiem que el diàleg que plantegem hauria de partir dels que ara mateix tenen capacitat per dinamitzar-lo: el propi moviment cooperatiu. És el moviment cooperatiu, especialment el de treball associat (per les seves característiques de major vivència integral de l'experiència cooperativa) el que hauria de refrescar i ampliar la mirada. Segurament ja és temps de plantejar iniciatives com la creació d'un "Fòrum de pensament i debat cooperatiu" que, en l'àmbit de la nostra illa, ajudi a "desempolsar inèrcies" (A. Gorrogoñogoitia) i sembrar potencialitats.