Coanegra, cooperativa de consumidors i pagesos

2015-06-18 10:51

Coanegra, cooperativa de pagesos i consumidors

 

Coanegra és  una cooperativa de pagesos i consumidors que  l'any 2011 decidiren organitzar-se de forma conjunta per a produir i comercialitzar productes ecològics  de Mallorca. L'equip de Mallorca Sostenible entrevista Francisco Mengod, el seu president. 

Quins són els vostres principals clients?

Els nostres clients són bastant variats: en primer lloc, gent majoritàriament jove i també amb fills petits que es vol assegurar una alimentació sana. També gent d’Es Figueral, on està situada la botiga, que prefereix el comerç i productes de proximitat al de les grans superfícies. Actualment, estam ampliant els nostres clients a través dels grups de consum intentant que valorin el producte ecològic i el producte local.

Quins són els productes més demandats pels vostres clients?

El 70% de les nostres vendes és de producte fresc, fruites i hortalisses, la resta són productes ecològics elaborats i/o artesanals de Mallorca.

Teniu prevista alguna campanya de sensibilització entre els consumidors per a què s'animin a comprar productes responsables?

Estem a les xarxes socials, pàgina web, participam en alguna fira i a les xerrades que ens conviden, en aquest sentit, l'objectiu principal és convertir els clients en col·laboradors del projecte. Estem en una campanya d'obrir la cooperativa a la participació de tothom impulsant la figura de l’associat o soci col·laborador, amb possibilitat de participar en els diferents grups de treball, tallers i la presa de decisions a través de l’assemblea.

Quins han estat els problemes més difícils que heu hagut de superar per a conformar la cooperativa?

Donades les característiques especials de la nostra cooperativa, el principal problema ha estat aconseguir un nucli de pagesos joves disposats a treballar conjuntament i dins una organització formada tant per pagesos com per consumidors.

El cooperativisme, en general, és bastant desconegut o massa vegades amb unes pràctiques que no responen als principis cooperativistes que són: participació voluntària, gestió democràtica, participació econòmica dels socis, autonomia i independència, educació, formació i informació, cooperació entre cooperatives i interès per la comunitat. És difícil muntar una empresa social, sense ànim de lucre, basada en valors i no en interessos i que sigui sostenible econòmicament dins el sistema capitalista que domina els mercats i les consciències de la gent. Sols és possible amb la col·laboració i complicitat dels sectors socials que estan per una transformació social.

Amb quines dificultats es troba la cooperativa actualment a l'hora de promoure la distribució de productes ecològics i locals?

Una de les principals dificultats té a veure en com el sistema intenta integrar els conceptes i valors emergents dins els seus objectius. Des de fa molts d'anys petits pagesos i consumidors optaren per un model de producció respectuós amb el medi ambient, produint aliments saludables i de proximitat, promoguent un consum responsable i que mantingués les llavors de cada lloc, respectant els cicles de la terra, etc. Aquesta opció cada vegada s'ha anat estenent a mesura que amples capes de la població s'han fet conscients que la producció d'aliments en mans de les grans multinacionals aportava més perjudicis que beneficis. Aquest increment de la demanda ha duit a què grans superfícies i cadenes de supermercats han incorporat el concepte “ecològic” als seus productes, en greu competència amb els petits agricultors del sector. Aquest segell fa referència al mode de cultiu sense pesticides ni adobs químics, però no té en compte altres conceptes que intervenen en la producció com salaris justos pels pagesos, manteniment de la bio-diversitat i llavors autòctones, manteniment del paisatge o que el fruit d'aquesta economia quedi al propi territori i generi més riquesa.

Disposau d'algun pla de màrqueting o estratègia específica per a donar-vos a conèixer?

La comissió de comunicació està elaborant un Pla de Comunicació amb els nostres propis recursos i gràcies a la col·laboració de socis i associats. Aquest Pla té dos vessants: una, difondre el que estem fent, els productes que oferim i com accedir a ells; una altra, de concienciació de la població envers un consum responsable, sostenible i solidari.

Quins projectes destacaríeu pel futur pròxim?

Hem aprovat un Pla Estratègic 2014-17 on, a partir de mantenir els objectius fundacionals de Coanegra, apostam per la professionalització sobretot de dues àrees prioritàries; la producció ecològica pròpia, consolidant un nucli de joves pagesos que puguin treballar i desenvolupar el seu projecte de vida amb il·lusió i dignitat, i assegurar una comercialització justa del que produïm, a l'abast de la població.

Estem treballant en el disseny d'un Centre d'Interpretació de l'agricultura ecològica a s'hort, per a poder rebre visites d'escoles i famílies i poder divulgar entre la població els beneficis de l'agricultura ecològica.

I entre altres objectius, estem treballant per a poder comercialitzar productes elaborats amb la nostra pròpia marca, intentam construir una xarxa de col·laboració amb altres petits pagesos que comparteixen tots o alguns dels nostres objectius i, sobre tot, les nostres mateixes dificultats. I volem potenciar, dins l'àmbit de Santa Maria i la Vall de Coanegra un turisme de natura sostenible i que pugui complementar econòmicament la producció agrícola.

Rebeu qualque tipus d'ajuda de les administracions?

La Conselleria d'Agricultura, aquests darrers anys, no ha estat interessada en potenciar l'agricultura ecològica ni molt manco els petits pagesos. En quatre anys hem rebut 5.300€ de subvenció per a la incorporació de socis treballadors a la cooperativa.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Actualment, estam ampliant els nostres clients a través dels grups de consum”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Estem en una campanya d'obrir la cooperativa a la participació de tothom impulsant la figura de l’associat o soci col·laborador"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El principal problema ha estat aconseguir un nucli suficient de pagesos joves disposats a treballar conjuntament i dins una organització formada tant per  pagesos com per consumidors”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Grans superfícies i cadenes de supermercats han incorporat el concepte “ecològic” als seus productes, en greu competència amb els petits agricultors del sector"

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
"La Conselleria d'Agricultura, aquests darrers anys, no ha estat interessada en potenciar l'agricultura ecològica ni molt manco els petits pagesos"