El PSIB, contra la proposta del PP de dur residus de fora a cremar a Mallorca

2012-09-07 14:21

El Socialistes de Mallorca, es manifesten  totalment en contra de dur residus de fora de la nostra illa a cremar a la incineradora

Font: PSIB

Consideren que:

- És un atemptat econòmic i ambiental que perjudica la nostra imatge turística convertint Mallorca en l'abocador d'Europa, una consideració que la mateixa consellera de medi ambient del Consell de Mallorca va reconèixer a la comissió de residus celebrada aquesta setmana.

- La solució per no pujar la taxa de fems passa per redimensionar les condicions del contracte amb Tirme, en cap cas s'han de prendre mesures per fer rentable econòmicament una activitat empresarial privada anant en contra de la nostra economia i el nostre medi ambient.

-  El Consell de Mallorca ha d'actuar pensant en els interessos dels mallorquins i mallorquines i no pot deixar que una empresa privada dicti el que ha de fer la institució. No pot ser que el Consell de Mallorca no hagi fet cap informe ni estudi propi i basi la proposta en els estudis presentats per l'empresa interessada.

- Aquesta iniciativa va contra els criteris de gestió de residus vigents a la Unió Europea que són, en aquest ordre, reduir, reutilitzar, reciclar i valoritzar. El PP aposta directament per valoritzar els residus, botant-se les altres tres prioritats. A més, va contra tota la tasca que s'ha dut a terme durant els darrers anys als municipis fomentant la reducció de residus i el reciclatge.

- El PP justifica aquesta proposta amb motius econòmics i amb la creació de llocs de feina, però les dades que presenta no són reals, estan inflades, a més d'estar elaborades per l'empresa concessionària, qui sí que té interessos econòmics en què s'aprovi aquesta iniciativa.

- Els Socialistes proposam que es faci una auditoria independent del Consell de Mallorca i de l'empresa que analitzi les alternatives econòmiques i de gestió a la situació actual i que el Partit Popular torni enrere les esmenes presentades al projecte de llei que permetrien aquest atemptat.