Justicia alimentaria. Exposició Caixa Forum (fins al 12 de gener)

2013-10-15 09:33

Fins al 12 de gener

Justicia alimentaria. . Exposició Caixa forum. Palma

L’exposició, realitzada amb la col·laboració de la FAO i d’Intermón Oxfam, pretén mostrar la problemàtica de la distribució i l’accés als aliments a escala global.  

A través de fotografies de Pep Bonet realitzades en comunitats rurals de Bolívia i Tanzània, i d’audiovisuals amb testimonis, es dóna veu als petits productors dels països en desenvolupament, que pateixen especialment la pobresa i la fam i alhora són una solució necessària per al futur de l’alimentació al planeta. Les seves històries mostren la gran quantitat de coses que es poden fer amb molt poc: organitzar-se per exigir preus més justos; construir magatzems que permetin conservar el gra; diversificar els cultius aprofitant varietats locals; millorar les tècniques de reg, etc.

 

https://www.agendacentrosobrasociallacaixa.es/ca/caixaforum-palma/exposicions-temporals-caixaforum-palma/justicia-alimentaria