Aval d'agricultura ecològica

La gestió d'aquest aval està transferida a les comunitats autònomes. En Illes Balears, s'ocupa el Consell Balear de la Producció ecològica. Tots els productes que disposen d'aquest segell, han passat un control estricte per obtenir-lo. Es garanteix amb ell que el producte adquirit és ecològic. Això implica que no s'han utilitzat productes químics ni plaguicides en el seu cultiu i els animals han estat criats de forma natural. Tampoc s'autoritza l'ús d'organismes modificats geneticament, ni aliments irradiats