Bioma

És una empresa amb una gran varietat de materials de Bioconstrucció: maons de pedra cuita, fusta, pedra, calç hidràulica, calç greix, guix, argila, fibres naturals, vermiculita, tèrmit, pintures al silicat, a l'estil decalç i de dispersió, fang cuit, etc.
Adreça: C/ Can Mas, 4. Pla de Na Tesa.
Telèfon: 971 79 43 28

Web: www.bioma.es