Colonya Caixa Pollença

A la fi de l'any 1999, Colonya va iniciar el Projecte L'Estalvi Ètic, mitjançant la Llibreta a la Vista de L'Estalvi Ètic, una llibreta amb unes característiques diferenciades:

- El 50 % dels interessos són cedits pel titular per a subvencions (donacions)
- Es propicia que el percentatge permès del capital invertit es destini a finançaments (crèdits, prestem, etc)

Tant les subvencions com els finançaments han de tenir una marcada finalitat ètica solidària.

A principis de l'any 2003 a fi d'ampliar i millorar l'operativitat, es va engegar el Compte Corrent a la Vista de L'Estalvi Ètic, amb tots els avantatges d'un compte corrent però conservant les característiques definitòries de L'Estalvi Ètic.   

www.colonya.es