Ecoilla


Es tracta d’una cooperativa que engloba agricultors, horticultors, fructicultors i sobretot ramaders que produeixen sota certificació ecològica. 
La Cooperativa de Productors d’Aliments Ecològics, fou constituïda l’11 de maig de 2004 per un grup de productors ecològics de l’illa de Mallorca. La seu social de l’entitat es troba situada en el Carrer des Triquet, 3, 1º de Sineu. 

Al mercat de Santa Catalina de Palma trobareu verdura i fruita ecològica i tot un seguit de productes eleborats, que tenen com a base productes ecològics: vins, olis, vinagres, galletes, etc. 

 

https://www.ecoilla.es/tienda-productos-ecologicos/ca/

Cooperativa de Productors d'Aliments Ecològics
C/ Tramuntana nº 66 - 07510 SINEU - Mallorca
Telf. i Fax: 971 855 224