Espai Nono

Nono, espai d'aprenentatge, projecte d'educació lliure de Palma,

és un espai pensat pels infants, on la llibertat i el respecte en són els pilars fonamentals.

 

Llibertat per experimentar, conèixer, sentir i ser acompanyats amb respecte i amor. 

 

La seva proposta pedagògica es basa en:

 

L’aprenentatge parteix de l'interès de l'infant qui aprèn a partir de la descoberta, el joc i l'experimentació. L’infant com a únic protagonista del seu propi procés vital d'aprenentatge. Qui marca el què, el com i el quan.

 

No disposen d'un currículum de matèries ni competències a assolir, tampoc un sistema de seguiment dels alumnes basat en exàmens.

 

No divideixen els grups d'alumnes per edats, ans al contrari fomentem la interacció entre les diferents edats.

 

Rebutgen el principi d'autoritat i fomentam un esperit crític. S' allunyen de dogmatismes, volent qüestionar-se les coses amb una actitud crítica i investigadora.

 

Aposten per una democràcia directa que es materialitza en l’assemblea d’alumnes i acompanyants, decidint el dia a dia de l’escola.

 

El contacte amb la NATURA i el JOC com la base metodològica. L’infant aprèn jugant.

 

Els LLENGUATGES EXPRESSIUS (l’expressió corporal, plàstica, musical, verbal i escrita), ja que permeten connectar el món intern i extern amb gran riquesa i autenticitat.

 

Un absolut respecte pels diferents ritmes. Veuen l'adult com acompanyant i facilitador que crea un ambient de seguretat física i afectiva per a que cada infant trobi el seu lloc, però no com a mestre que interfereix, direcciona i s'anticipa. Els nens aprenen amb l'assaig-error i cal respectar aquest procés.

 

El TEMPS està pensat perquè estigui al servei de qui viu a l'escola i no com a una estructura rígida (horaris). La seva qualitat més valuosa és la flexibilitat, la tolerància davant els canvis provocats per la prioritat d'atendre les diferents situacions que sorgeixen: a la natura, a la cuina, una visita, un conflicte entre dues diferències, una mirada...

 

 

El Projecte Educatiu

Nono, espai d’aprenentatge està integrat com a projecte emergent dins la Xarxa d'Escoles Lliures (XELL), pel que rep el suport, assessorament i recolzament de la mateixa. A nivell local, forma part de l'Ecoxarxa Mallorca i rep el suport de la Coordinadora Llibertària de Mallorca.

 


www.espainono.net/