Galmés i Ribot

Vins ecològics.
 
Adreça: Ctra. Santa Margalida-Petra, P.K. 2,400. Santa Margalida.
Telèfon 678 847 830 / 687 789 932