GORG BLAU - SANT FELIP NERI

 

Font: www.uctaib.com

Activitat: Ensenyament | Sectorial: Ensenyament | Localització: Palma

- Tipus d’ensenyament: concertat 
- Llengua d’ensenyament: català

Etapes educatives

Educació infantil de 2n cicle, educació primària, ESO, programes de qualificació professional d’iniciació (auxiliar de dependent de comerç).

Centre preferent d’atenció d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

Serveis

Menjador, guarderia, activitats extraescolars, coral i biblioteca.

Horari

- Educació infantil i educació primària: de dilluns a dijous (9.00-12.00 h i 14.30-16’30 h), divendres (9.00-14.00 h) 
- ESO (1r cicle): dilluns, dimecres i divendres (8.00-14.00 h), dimarts i dijous (8.00-13.00 h i 14.30-16.30 h); ESO (2n cicle): de dilluns a divendres (8.00-15.00 h) 
- Programa de qualificació professional: 8.00-14.00 h 
- Guarderia: 7.45-9.00 h

Gorg Blau - Sant Felip Neri