Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. UIB

https://cooperacio.uib.cat/

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat

Estructura solidària encarregada de gestionar els programes de CD i de voluntariat, i altres activitats que puguin sorgir en aquests àmbits o d'altres relacionats amb la solidaritat.