Xarxa Forestal

La Xarxa Forestal promou activitats per a fomentar la cultura del risc d'incendi i sensibilitzar en els valors i la importància dels boscos. Aquestes iniciatives s'impulsen des del servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl amb ajuda dels seus tècnics i dels treballadors forestalsdel Ibanat, afavorint la transmissió dels seus coneixements i experiències sobre els espais forestals (alzinars, pinars, ullastrars, garrigues, ...) i recolzant iniciatives de defensa del patrimoni forestal.

www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M10022309120411063560&lang=CA&cont=19514