Economia social

https://ecoxarxamallorca.blogspot.com.es
https://www.ekomind.com/
https://ww2.eticentre.org/es El Centre per a la Gestió Ètica de l’Empresa (ETICENTRE) és una associació sense ànim de lucre d’empreses i organitzacions de les Illes Balears sorgida a finals de 2003 amb l’objectiu d’incorporar criteris ètics en el món dels negocis.
https://www.economiasolidaria.org/redes/reas_balears
https://www.uctaib.coop
https://xarxainclusio.org