Organismes oficials

https://cooperacio.uib.cat/ Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat Estructura solidària encarregada de gestionar els programes de CD i de voluntariat, i altres activitats que puguin sorgir en aquests àmbits o d'altres relacionats amb la solidaritat.
https://www.imasmallorca.com/